cholesterol weetjes

yavana
Berichten: 667
Lid geworden op: 16 Jan 2008, 07:32
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 2003
Land: Nederland
fase: 4
Locatie: uithoorn

cholesterol weetjes

Berichtdoor yavana » 02 Jul 2010, 09:19

uit het boek (De cholesterol hype)

-Waarom er vroeger nog geen hartziektes waren. Logisch hartziektes worden sinds jaren 50 pas geregisteerd.
We wisten pas in de jaren 20 dat er hart en vaat ziekte bestonden.

-Cholesterol wordt gemaakt van de funamentele stof Acytyl coa wat bestaat uit zwavel,stikstof en fosfor (geen van de moluculen bevat vet)
Ze zitten namelijk in eiwitten.

-Je lichaam maakt zelf 4 a 5 keer zoveel cholesterol aan in je lever. Hoe minder cholesterol je eet hoe meer het gaan aanmaken.

-Koolhydraten zorgen voor een verhoging van je VLDL dat is zijn je tryglycerides
http://www.thyroid-info.com/dietnews/11nov.htm

-Cholesterolgehalte bestaat niet: het zijn lipoproteine. lipo=vet proteine=eiwit

-Verzadigd vet slaat niet zo op je aderen neer. Men zegt altijd in de koelkast wordt verzadigd vet hard. De meeste mensen denken dat het daarom in je aderen ook hard wordt.
Je lichaam is geen koelkast van 7 graden er komt nog 30 graden bij.

Onstabiele plaque is het gevaarlijkst. Het bestaat uit een soort wat je kunt omschrijven als een puist in de slagader. Een half harde kern met brei.
die wordt omgeven door een dun jasje Deze brei bestaat uit vetten.dode witte bloedlichaampjes,bloedstolsel.
Het grote gevaar dit type plaque is dat het de dunne korst de brei bij elkaar houdt. Gemakkelijk barst of beschadigd. Daardoor komt de brei in aanraking met de bloedstroom.
De blootstelling van het bloed zendt een krachtig impuls naar het bloedstolingsysteem waardoor zich een stolstel (ook wel trombus genoemd) vormt op de plek van de barst in de plaque.
Als dit stolsel groot genoeg is sluit het de bloedtoevoer naar het orgaan dat door de desbetreffende wordt voorzien volledig af.
Als dit orgaan het hart kan zich vrvolgens een infarct voordoen (infarct bekent plaaatselijke necrose of celdood als gevolg van een geblokkeerde bloedvoer)
(Necro betekent in het grieks dood) - als gevolg van een geblokkeerde bloedtoevoer. Dit wordt dus een hartinfarct genoemd.- 20 jaar geleden was het totaal cholesterol gehalte boven de 7.0 zorgwekend. Wordt er nu 5.0 totaal cholesterolgehalte vastgesteld. Dan moet je al aan de statines.

- Statines zorgt bij zwangere vrouwen voor verminkte kinderen.

- Artheros clerose Arthero of arheroom is Grieks voor vorming van een vettige grijs witte brei in de slagaderenwanden. Deze verdikking worden ook wel aangeduid als atherosclerotische plaque of gewoon plaque (plak) Sclerose is een algemeen begrip voor verdikking en verharding.

Er bestaat een studie de Farmingham massachutsetts studie die al meer dan 62 jaar loop.
Hoe meer verzadigd vet iemand at hoe meer cholesterol iemand eet,hoe meer calorieën iemand eet, hoe lager zijn cholesterolgehalte is
(hiermee wordt zijn ldl bedoeld)
Dr William Castelli, leider van de Farminghamstudie 1992

Wist je dat statines zijn gemaakt van Red Yeas rice plantje in Noordelijk China
Dit plantje ziet er erg aantrekkelijk uit voor dieren,maar als ze ervan eten,dan producuceert het een gif (lovastatine) waardoor ze sterven.
Een farmacognost van de Amerikaanse overheid op zoek naar een potentiele biologische wapens ontdekt dit plantje en zijn gif en neemt het mee om het te onderzoeken.
Waarschijnljik was lovastatine een tamelijk onbruikbaar gif, tenminste vanuit het gezichtspunt van het Amerikaanse leger. Echter lovastatine bleek interessant genoeg het enzym HMG CoA reductase te blokkeren Dit enzym staat de basis van de lange,lange weg van de cholesteorlsynthese in de lever. In kleinere niet zo verschikkelijk giftige dosis remt lovastatine de cholesterolproductie en verlaag het het bloedcholesterolgehalte bij mensen.
Merck vroeg er patent op En de miljarden stroomde binnen.


De ziekte Slo waardoor er te weinig cholesterol wordt aangemaakt
Kijk maar wat er gebeurt als er te weinig of helemaal geen cholesterol wordt aangemaakt.

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebe ... hlemli.php

spitsoor
Berichten: 941
Lid geworden op: 15 Jan 2011, 21:03
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 15-01-2011
fase: 3
Locatie: winschoten

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor spitsoor » 22 Jan 2011, 22:48

wisten jullie ook dat de werkelijke boosdoener voor hart- en vaatziekten homocysteïne is??

dat is wat onze aderen aanvalt en verzwakt, cholesterol is slechts de "specie" die ontstane gaten en deuken weer opvult.
gek dat je daar nooit een arts over hoort hè??

dat komt omdat daar geen dure medicijnen voor bestaan, dit behandel je met vitaminen uit de B familie
m.n. B11(foliumzuur) en B12 (cobalamine) en B6 (pyridoxine)
behandeling met foliumzuur is standaard, maar mag nooit plaatshebben zonder de andere Bvitamines te hebben gecontroleerd.
Toedinging van hoge doses foliumzuur (5mg p/d) verergeren de neurologische klachten bij B12 tekort


en dat kost niks.......en omdat er niks aan te verdienen valt........worden we nodeloos volgestopt met statines en
worden dus zieker dan we al waren......als we dat al waren.

De oorzaak van hyperhomocysteïnemie ligt in de samenstelling van de voeding (‘nutritionele’ hyperhomocysteïnemie)


Wij zouden dus eigenlijk door de voeding onze cellen alles moeten geven wat ze nodig hebben om het lichaam gezond te kunnen houden. Uitgaande van de enorme kennis over hyperhomocysteïne weten wij dat wij aan deze eis niet voldoen en daarvoor moeten wij boeten met gezondheidsstoornissen.

De levensstijl van mensen in ontwikkelde landen, met name wat de karakteristieke voedingskenmerken betreft, gaat overal samen met een verslechterde gezondheidstoestand, zich voornamelijk uitend in een toename van het aantal ziekte- en sterfgevallen door hart- en vaatziekten. Aan het onderlinge verband tussen de toename van sterfgevallen aan hart- en vaatziekten en het populatiewijde stijgen van hyperhomocysteïne-gehalte valt niet meer te twijfelen. In het menselijke organisme bestaat geen andere schadelijke stof die, net als hyperhomocysteïnemie, een hele cascade van stoornissen van de tweede orde, die het begin van individuele ziekten betekenen, van start kan laten gaan.

In onze advieskliniek voor de gezondheid in Praag zien wij bij de meeste volwassenen een verhoogd hyperhomocysteïne-gehalte. De mate van een vitaminetekort bij deze patiënten wordt eens te meer duidelijk na het verlagen van dit tekort door toediening van foliumzuur en vitamines B6 en B12. Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat in onze tegenwoordige levensomstandigheden schijnbaar gezonde personen een chronisch tekort aan deze vitamines uit natuurlijke voedselbronnen hebben.

Het zou iedere burger persoonlijk moeten raken dat hij nog steeds niet weet dat hij aan dit tekort lijdt en waarom hij hier in de regel aan lijdt, en ook dat hij de gevolgen van dit tekort niet kent, en dat hij evenmin weet wat hij aan dit probleem zou kunnen doen.

Het is epidemiologisch evident, zowel in Tsjechische als in andere populaties, hoe het hyperhomocysteïne-gehalte afhankelijk van het tekort in de voorziening van cellen met deze drie vitamines toeneemt, en hoe parallel daarmee de mortaliteit aan hart- en vaatziekten toenam. Bij nader inzien kan niet over het hoofd gezien worden dat parallel hiermee ook het aantal voorvallen van andere welvaartsziekten steeg. Dit zijn de gevolgen van het verschijnsel dat steeds vaker ‘een nutritieve hyperhomocysteïnemie’ genoemd wordt.

De naam ‘nutritieve hyperhomocysteïnemie’ beschrijft de bijdrage van veranderingen in de voeding, veroorzaakt door de ontwikkelingen in de geciviliseerde samenleving. De algemene oorzaak van de nutritieve hyperhomocysteïnemie is de overmatige consumptie van dierlijke eiwitten. Dierlijke eiwitten zijn de hoofdbron van methionine, waaruit door een verdere omzetting hyperhomocysteïne ontstaat. Een onafscheidelijk onderdeel van het probleem is een onvoldoende toevoer van foliumzuur, pyridoxine en vitamine B12 aan de cellen. Het elimineren van een chronisch tekort aan deze vitamines in het organisme is van doorslaggevende betekenis als het gaat om preventie.

Wij kennen drie hoofdoorzaken van een tekort aan foliumzuur (folaat) en pyridoxine (B6):

1) De voedselsamenstelling wordt langdurig veranderd samen met de afname in het gebruik van de natuurlijke bronnen van foliumzuur en pyridoxine.

2) Het winkelwagentje van de moderne mens zit vooral vol met voedsel dat door de voedingsindustrie ontwikkeld is met het doel meer soorten producten te kunnen verkopen en een grotere omzet te kunnen bereiken. Dit soort voedsel is als vitaminebron volkomen waardeloos en heeft een groot deel van de natuurlijke vitaminebronnen, eerder voornamelijk in rauwe staat gegeten, uit ons menu verdrongen. Er ontstaat parallel een tekort aan enzymen; het belang hiervan wordt elders in dit boek nader behandeld.

3) De toegenomen vetconsumptie in de laatste vijftig jaar.

Uitleg over de manier waarop het hoge vetgehalte in het voedsel het ontstaan van hyperhomocysteïnemie beïnvloedt, moet beginnen met de grondeigenschappen van folaten en pyridoxine. Beide vitamines zijn in water oplosbaar en daardoor staan de volgende onderlinge verhoudingen vast: het aanwezige vet dat in het spijsverteringskanaal de deeltjes van beide vitamines omhult, belemmert de toegang van water en verlaagt de hoeveelheid vitamines die onder deze omstandigheden kunnen oplossen.

Het geldende principe hierbij is dat hoe meer vet er in de maag aanwezig is des te minder vitamines er worden opgelost.


en daarom moeten wij dus ook zeker een B-complex bijslikken.

Cholesteroltheorie als fictie ontstaan……lijkend op een schimmenspel, waarin de poppenspeler op de achtergrond – het toenemende hyperhomocysteïne-gehalte – uit beeld bleef.


Hier moeten wij de eerdergenoemde diëtische kennis herhalen die de afhankelijkheid van cholesteroltoename van de voorgaande hyperhomocysteïne-toename uitlegt:

1. Veranderingen in de voedselsamenstelling, samengaand met de ontwikkeling van de civilisatie, leiden tot afname van de aanwezige foliumzuurbronnen en pyridoxine in het voedsel en op deze manier verslechteren zij de omstandigheden voor de hyperhomocysteïne-metabolisatie; de toename van het hyperhomocysteïne-gehalte stimuleert een hogere productie van cholesterol in de lever.

2. Dit effect wordt versterkt door het toenemend gedeelte dierlijke vetten in het voedsel dat de hoeveelheid van foliumzuur en vitamine B6, die bij de omzetting van hyperhomocysteïne kunnen worden ingeschakeld, verder verlaagt.

In de tijd van het formuleren van de cholesteroltheorie kenden artsen van de Amerikaanse cardiologische vereniging hyperhomocysteïne niet. Hyperhomocysteïne was de ‘grijze eminentie’ op de achtergrond bij het ontstaan van stoornissen die rechtstreeks tot hart- en vaatziekten leidden. In de cholesteroltheorie hebben zij alleen dat meegerekend, wat ze toen op het eerste gezicht konden waarnemen – de verhouding tussen dierlijke vetten in het voedsel, het LDL-cholesterolgehalte en de snelheid waarmee de atherosclerotische complicaties mensen doodden.

Na het publiceren van de cholesteroltheorie werd het ondenkbaar om haar in twijfel te trekken. De auteurs van de theorie werden zelfs niet gewaarschuwd door het feit dat ook het vervangen van dierlijke vetten door plantaardige in werkelijkheid niet de verwachte verlaging van het ziekte- en sterftecijfer aan hart- en vaatziekten met zich meebracht. Zelfs in dat populatiedeel niet, dat deze aanbevelingen van artsen enthousiast heeft uitgevoerd. Twijfels over het belang van cholesterol voor het ontstaan van hart- en vaatziekten namen toe, maar op de uitwerking ervan moest tot op de dag van vandaag gewacht worden.

uit:
HOMOCYSTEINE - SLEUTEL TOT GEZONDHEID
Het boek voor een gezonder en langer leven

spitsoor
Berichten: 941
Lid geworden op: 15 Jan 2011, 21:03
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 15-01-2011
fase: 3
Locatie: winschoten

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor spitsoor » 22 Jan 2011, 23:01

wie trouwens het hele boek wil lezen......

http://www.e2h-books.nl/inhoud-van-het- ... steine.php

links zijn direct aanklikbaar, bij ontbreken titel van hoofdstuk googelen, kom je er ook :wink:

*Ganna*
Site Admin
Berichten: 4122
Lid geworden op: 30 Aug 2010, 09:04
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor *Ganna* » 29 Jun 2011, 11:26

Wat moet je hier nu weer mee?

Cholesterol belangrijkste risicofactor hartaanval
Datum: 28 juni 2011

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (bewerking kiesBeter.nl)

Een gezonde leefwijze en vooral een goed cholesterolgehalte helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek in Engeland.

Niet roken en uw cholesterol en bloeddruk op een gezond peil houden, dat biedt de beste preventie. Bij de deelnemers aan een Engels onderzoek liep het risico op een hartaanval namelijk met 74% terug door geruime tijd aan deze factoren te werken.

Twintig jaar lang volgden onderzoekers de levensstijl en gezondheid van 6379 mannen en 3074 vrouwen. In die periode bleek het risico op een hartaanval voor de deelnemers met 6,5% per jaar af te nemen. De resultaten waren vergelijkbaar voor mannen en vrouwen.

Dik zijn vergroot kans op hartaanval
Het eten van meer fruit, minder alcoholgebruik en meer lichaamsbeweging werden ook onderzocht. Deze factoren leidden niet overtuigend tot een kleinere kans op een hartaanval. Dikke mensen hebben echter wel meer kans op een hartaanval. Aangezien er steeds meer dikke mensen komen, wijzen de onderzoekers er op dat het voorkomen van vetzucht belangrijk is om hartaanvallen te voorkomen.

Hendien
Berichten: 6782
Lid geworden op: 28 Mar 2007, 13:56

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Hendien » 29 Jun 2011, 14:00

Negeren

Lafje
Berichten: 2234
Lid geworden op: 06 Dec 2010, 22:41
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: oktober 2010
Land: Frankrijk
fase: 4

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Lafje » 29 Jun 2011, 14:00

:D :D

Lola
Berichten: 959
Lid geworden op: 08 Apr 2007, 15:59
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Lola » 29 Jun 2011, 15:23

Maar bij de berichten daarboven zie ik geen referenties naar wetenschappelijk onderzoek staan, dat maakt het niet geloofwaardig.

spitsoor
Berichten: 941
Lid geworden op: 15 Jan 2011, 21:03
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 15-01-2011
fase: 3
Locatie: winschoten

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor spitsoor » 29 Jun 2011, 19:46

Lola op 29-06-2011, 15:23:35 schreef:Maar bij de berichten daarboven zie ik geen referenties naar wetenschappelijk onderzoek staan, dat maakt het niet geloofwaardig.


doe eens gek, google er eens op :wink:

Lola
Berichten: 959
Lid geworden op: 08 Apr 2007, 15:59
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Lola » 29 Jun 2011, 20:10

Waarom, als er kennelijk wel referenties zijn, geef je die zelf niet?


Lola
Berichten: 959
Lid geworden op: 08 Apr 2007, 15:59
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Lola » 29 Jun 2011, 20:22

Dank je wel!

Lola
Berichten: 959
Lid geworden op: 08 Apr 2007, 15:59
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor Lola » 29 Jun 2011, 20:25

Oh, maar Ganna, dat zijn de referenties van jouw artikel - ik doelde op die er voor, die van spitsoor en yavana. Daar ontbreken ze, die van jou zijn helder. Toch bedankt hoor :-D

*Ganna*
Site Admin
Berichten: 4122
Lid geworden op: 30 Aug 2010, 09:04
Geslacht: vrouw

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor *Ganna* » 29 Jun 2011, 20:33

Ow. :o Ik had de linken er meteen bij moeten zetten. Maar goed.
Maar de stukjes van Spitsoor zijn al veel ouder hoor.

yavana
Berichten: 667
Lid geworden op: 16 Jan 2008, 07:32
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 2003
Land: Nederland
fase: 4
Locatie: uithoorn

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor yavana » 29 Jun 2011, 22:43

Als je lid van de bibliotheek bent,kun je ze uit het boek halen. Het is nogal veel.
Ik moet dan helemaal uit gaan zoeken welke referentie erbij hoort. Omdat ik hier en daar wat uit het boek heb gehaald. Je kunt het boek ook kopen voor 5 euro als je toch interesse hebt.

spitsoor
Berichten: 941
Lid geworden op: 15 Jan 2011, 21:03
Geslacht: vrouw
Atkins sinds: 15-01-2011
fase: 3
Locatie: winschoten

Re: cholesterol weetjes

Berichtdoor spitsoor » 29 Jun 2011, 23:26

spitsoor op 22-01-2011, 23:01:32 schreef:wie trouwens het hele boek wil lezen......

http://www.e2h-books.nl/inhoud-van-het- ... steine.php

links zijn direct aanklikbaar, bij ontbreken titel van hoofdstuk googelen, kom je er ook :wink:is dit geen referentie dan???


Terug naar “Wetenschappelijke publicaties over Atkins”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten